Ilse Olivier

Ilse Olivier heeft in 1995 de studie Logopedie afgerond. Sindsdien heeft zij zowel met volwassenen als kinderen gewerkt in verschillende instellingen, praktijken en het speciaal basisonderwijs.

Momenteel werkt zij naast Kinderpraktijk Theone in het speciaal basisonderwijs SBO de Wissel te Hoorn, waar zij naast de logopedie ook sociale vaardigheidstrainingen geeft, zowel individueel als groepsgewijs.

Ilse haar hart ligt bij het werken met kinderen, na haar opleiding heeft zij dan ook verschillende cursussen en post-HBO opleidingen gevolgd gericht op het kind in het algemeen, en het kind met autisme in het bijzonder.

In deze multidisciplinaire setting ziet Ilse het als een uitdaging een bijdrage te mogen leveren aan de ontwikkeling/groei van een kind. Ilse staat ingeschreven in het kwaliteitsregister voor Paramedici.

Ilse