Marouscha Maas

Marouscha Maas is in 1999 afgestudeerd aan de Hogeschool van Amsterdam als HBO pedagoog. Sinds 2000 is zij werkzaam in het onderwijs. In het onderwijs in Amsterdam-West heeft zij veel ervaring opgedaan in het begeleiden en coachen van ouders en hun kinderen. Als ouderbegeleider richt zij zich in eerste instantie op de ouders door hen uitleg te geven over de (opvoed-)problemen van het kind en de effecten daarvan op de rest van het gezin. Soms zijn ouders hier al voldoende mee geholpen. Soms is er meer nodig. Een krachtig middel die dan kan worden ingezet is video home training. Bij video home training worden ouders met behulp van beeldmateriaal ondersteund om op een positieve manier contact met hun kind te hebben of terug te krijgen. Het beeldmateriaal bestaat uit opnames van het gezin van alledaagse situaties, bijvoorbeeld de maaltijd, een spelletje, verzorgingsmomenten. Video home training richt zich niet op wat fout gaat, maar juist op wat er goed gaat en het uitbreiden van de goede momenten in de onderlinge communicatie.

Foto Marouscha