Aanbod

Kinderpraktijk Theone biedt hulp vanuit het paramedische en het psycho-sociale vakgebied. Kinderpraktijk Theone heeft daarom de volgende disciplines:
– psychologie
– pedagogiek
– vaktherapie (dramatherapie en dans- en beweegtherapie)
– ergotherapie
– fysiotherapie
– logopedie

Doordat al deze disciplines onder één dak zitten is het mogelijk om interdisciplinair te werken. Observaties en behandelingen vinden indien nodig plaats door verschillende disciplines. De volgende interventies worden aangeboden:
– individuele therapieën aan kinderen van 0 tot 18 jaar
– ouderbegeleiding
trainingen aan kinderen
lezingen

Onze speerpunten zijn:

Deskundig
Hulp op maat
Oplossingsgericht
Positief
Samenwerking
Brede Blik