Artikel ProHealth

Artikel van Theone Kampstra in ProHealth september 2017,
magazine voor professionals in de paramedische zorgverlening,
met als titel “Zintuiglijke ontwikkeling begint al als het kind nog in de buik zit”.

2017-09 Artikel Theone ProHealth