Bootcamp training

Bootcamp is een groepstraining die conditie-,  kracht- en coördinatieoefeningen combineert. Vrijwel altijd wordt de training in de buitenlucht gehouden. Tijdens de bootcamplessen werk je regelmatig in tweetallen of in kleine groepjes, zodat je elkaar kunt gebruiken om bepaalde oefeningen uit te voeren.

Deze training is voor kinderen, die motorisch onvoldoende aansluiten bij hun leeftijdsgenoten. Vaak is het voor hen lastig mee te komen met sport- en spelactiviteiten, bijvoorbeeld tijdens gymles op school of bij een sportvereniging. Zij hebben de neiging om zich terug te trekken met buitenspelen en tijdens de gymles, omdat ze motorisch minder vaardig zijn. Hierdoor bewegen ze minder, hebben een mindere conditie en doen ze zo minder bewegingservaring op, waardoor de motorische vaardigheden trager ontwikkelen dan hun leeftijdsgenoten. Dit heeft een negatieve invloed op hun sociale leven, hun zelfvertrouwen en zelfbeeld.