Bootcamp training

Bootcamp is een groepstraining die conditie-,  kracht- en coördinatieoefeningen combineert. Vrijwel altijd wordt de training in de buitenlucht gehouden. Tijdens de bootcamplessen werk je regelmatig in tweetallen of in kleine groepjes, zodat je elkaar kunt gebruiken om bepaalde oefeningen uit te voeren.

Deze training is voor kinderen, die motorisch onvoldoende aansluiten bij hun leeftijdsgenoten. Vaak is het voor hen lastig mee te komen met sport- en spelactiviteiten, bijvoorbeeld tijdens gymles op school of bij een sportvereniging. Zij hebben de neiging om zich terug te trekken met buitenspelen en tijdens de gymles, omdat ze motorisch minder vaardig zijn. Hierdoor bewegen ze minder, hebben een mindere conditie en doen ze zo minder bewegingservaring op, waardoor de motorische vaardigheden trager ontwikkelen dan hun leeftijdsgenoten. Dit heeft een negatieve invloed op hun sociale leven, hun zelfvertrouwen en zelfbeeld.

De training wordt gegeven in een groepje van 6 kinderen. De training bestaat uit 8 lessen van 1 uur. Vooraf vindt er een kennismakingsgesprek plaats met ouders en kind. Hierin wordt bepaald welke motorische vaardigheden belangrijk zijn voor het kind om te gaan oefenen. Aan het einde van de lessen vindt een evaluatiegesprek plaats, waarin uw kind een sportadvies krijgt. De training wordt gegeven door een fysiotherapeut en een ergotherapeut.

Vanaf 1 januari 2020 zijn de 7 Westfriese gemeenten over gegaan op resultaatbekostiging. Dit betekent dat trainingen vanaf dan vergoed kunnen worden vanuit de gemeente. Kinderpraktijk Theone gaat eerst bekijken hoe deze nieuwe bekostigingssystematiek gaat werken. Om deze reden staan er voor nu geen trainingen gepland. Wel kunt u uw kind opgeven voor een training en ontvangt u nadere informatie over de organisatie van de training.

Inschrijfformulier Trainingen

 

Verificatie