Cursus Prikkels in de klas

Doelgroep
Leerkrachten van groep 1 t/m 8.

Cursusleider
Theone Kampstra of Sandra Bos, kinderergotherapeuten.

Inhoud
Deze cursus gaat over sensorische informatieverwerking. Wat is dit en welk gedrag laten kinderen zien die een probleem hebben in de sensorische informatieverwerking. Overgevoeligheid is een van de problemen en kan leiden tot hinderlijk gedrag in de klas. Maar ook kinderen die wiebelen en friemelen of juist onhandig zijn kunnen een probleem hebben in de sensorische informatieverwerking. De neurologie die hieraan ten grondslag ligt, wordt behandeld. Het begrip arousal komt uitgebreid aanbod, zodat u bij kinderen kunt signaleren wat het arousalniveau is. Kinderen kunnen zelf hun arousal beïnvloeden en dit heet zelfregulatie. In deze cursus krijgt u inzicht wat strategieën zijn van zelfregulatie ten aanzien van de alertheid. Tenslotte wordt behandeld wat je als leerkracht kunt doen om het juiste arousalniveau bij een kind te bewerkstelligen.

Onderwerpen zijn:
– definitie sensorische informatieverwerking,
– problemen in de sensorische informatieverwerking,
– overgevoeligheid,
– prikkelzoekend gedrag,
– onhandigheid,
– onderliggende neurologie,
– arousal en arousalniveaus,
– zelfregulatie,
– interventies in de klas.

Leerdoelen
Na afloop van deze cursus:

  • De cursist weet wat sensorische informatieverwerking is.
  • De cursist kent de verschillende problemen in de sensorische informatieverwerking.
  • De cursist legt uit aan anderen wat overgevoeligheid op het zintuiglijk gebied is.
  • De cursist kent de neurologische achtergrond van sensorische informatieverwerking.
  • De cursist signaleert het arousalniveau van een kind.
  • De cursist observeert de strategieën, die een kind gebruikt voor zelfregulatie.
  • De cursist past adequaat een interventie toe, zodat het kind het juiste arousalniveau heeft.

Kosten
Incompanycursus, prijs is op aanvraag.