Cursus Readinesslijst, klaar voor het schrijfonderwijs in groep 3

Doelgroep
Leerkrachten groep 1 en 2 van het basisonderwijs.

Cursusleider
Theone Kampstra of Sandra Bos, kinderergotherapeuten.

Inhoud
In deze cursus krijgen de cursisten informatie over wat een kind nodig heeft voor het leren schrijven in groep 3.

In kaart wordt gebracht wat onder schrijfvoorwaarden wordt verstaan. Met behulp van de readinesslijst leren de cursisten hoe zij in 5/10 minuten de schrijfvoorwaarden van het kind in kaart kunnen brengen. Verder wordt in de cursus informatie gegeven hoe je als leerkracht op een leuke manier aan de schrijfvoorwaarden kunt werken. In de cursus wordt allerlei materiaal getoond en zijn er veel praktische oefeningen, zodat de cursisten de stof voldoende eigen kunnen maken. Hierdoor kunnen de cursisten hetgeen ze in de cursus hebben geleerd, gelijk de volgende dag in de klas toepassen.

De volgende onderwerpen komen aan bod:
– readinesslijst,
– motoriek en belang voor schrijven,
– schrijfhouding en pengreep,
– grafomotorisch werken,
– letteren en
– grafocognitie.

Leerdoelen
Na afloop van deze cursus:

  • kent de cursist de schrijfvoorwaarden en weet waarom deze van belang zijn voor het schrijven.
  • kent de cursist de motorische vaardigheden, die van belang zijn voor het schrijven.
  • bedenkt de cursist oefeningen om de grove en fijne motoriek bij een groep kinderen te oefenen.
  • weet de cursist wat een goede schrijfhouding en rijpe pengreep is.
  • bedenkt de cursist oefeningen om de grafomotoriek bij een groep kinderen te oefenen.
  • bedenkt de cursist oefeningen om het letteren bij een groep kinderen te oefenen.
  • bedenkt de cursist oefeningen om de grafocognitie bij een groep kinderen te oefenen.
  • brengt de cursist in kaart of een kind ‘klaar’ is om aan het schrijfonderwijs te beginnen.

Kosten
Incompanycursus, prijs is op aanvraag.