Trainingen

Om kinderen te ondersteunen bij hun sociaal-emotionele problemen verzorgt Kinderpraktijk Theone diversen trainingen. Vanaf 1 januari 2020 gaan de 7 Westfriese gemeenten over op resultaatbekostiging. Dit betekent dat trainingen vanaf dan vergoed kunnen worden vanuit de gemeente. Kinderpraktijk Theone gaat eerst bekijken hoe deze nieuwe bekostigingssystematiek gaat werken. Om deze reden staan er voor nu nog geen trainingen gepland.
Zie hieronder voor informatie over de trainingen die vanuit Kinderpraktijk Theone in 2020 weer zullen worden georganiseerd:

Inschrijfformulier Trainingen

 

Verificatie