Trainingen

Om kinderen te ondersteunen bij hun sociaal-emotionele problemen verzorgt Kinderpraktijk Theone diversen traingen. Vanaf 1 januari 2020 zijn de 7 Westfriese gemeenten over gegaan op resultaatbekostiging. Dit betekent dat trainingen vanaf dan vergoed kunnen worden vanuit de gemeente. Kinderpraktijk Theone gaat eerst bekijken hoe deze nieuwe bekostigingssystematiek gaat werken. Om deze reden staan er voor nu geen trainingen gepland. Zie hieronder de trainingen die vanuit Kinderpraktijk Theone in het verleden zijn gegeven.

Inschrijfformulier Trainingen

 

Verificatie