Ik kies voor zelfcontrole

De training ‘Ik kies voor zelfcontrole’ is bedoeld voor kinderen in de leeftijd van 8 tot 12 jaar, die te snel, te heftig en te vaak boos reageren.

In de training ‘ik kies voor zelfcontrole’ leer je om de baas te zijn over je eigen gevoelens en gedrag. Je leert om rustiger te reageren, zodat je op een positieve manier met anderen kunt omgaan. Daar krijg je ook meer zelfvertrouwen van!

De training is gebaseerd op principes uit de cognitieve gedragstherapie. Kinderen krijgen inzicht in emoties en gedrag van zichzelf en anderen. Ze leren om eerst goed te kijken en te luisteren naar anderen voordat ze reageren, zodat beter begrijpen wat de ander bedoelt. De kinderen ontdekken met hulp van stripfiguren hoe zij ‘cool’ kunnen reageren en we doen samen ontspanningsoefeningen. Ook wordt er aandacht besteed aan het formuleren van helpende gedachten en het bedenken van oplossingen. De training is wetenschappelijk onderbouwd.

Deze training kan voor veel kinderen nuttig zijn, maar met name voor kinderen die:

  • snel boos reageren
  • moeilijk uit hun boosheid komen
  • vaak denken dat iemand boos is, terwijl dit niet altijd klopt
  • veel ruzie hebben met andere kinderen
  • weinig zelfvertrouwen hebben

De training wordt gegeven in een groepje van 6 kinderen met 2 trainers. In zo’n groep kunnen kinderen veel van elkaar leren. Er is altijd ruimte om te bespreken waar kinderen zelf mee zitten. In rollenspelen kunnen kinderen in een veilige setting ervaren wat er wel en niet werkt. Zo zien ze ook hoe ze de vaardigheden thuis of in de klas kunnen gebruiken! Daarnaast wordt er gewerkt met een opdrachtboek en veel leuke spelletjes.

De training bestaat uit 9 lessen van 1,25 uur. Van tevoren vindt er een kennismakingsgesprek plaats met ouders en kind. De kinderen krijgen een werkboek mee naar huis met elke week opdrachten om thuis te oefenen. Zo weten de ouders ook wat hun kind heeft geleerd. Daarnaast vindt een oudergesprek plaats en aan het einde van de training vindt een evaluatiegesprek plaats.

Vanaf 1 januari 2020 zijn de 7 Westfriese gemeenten over gegaan op resultaatbekostiging. Dit betekent dat trainingen vanaf dan vergoed kunnen worden vanuit de gemeente. Kinderpraktijk Theone gaat eerst bekijken hoe deze nieuwe bekostigingssystematiek gaat werken. Om deze reden staan er voor nu geen trainingen gepland. Wel kunt u uw kind opgeven voor een training en ontvangt u nadere informatie over de organisatie van de training.

Inschrijfformulier Trainingen

 

Verificatie