Rots- en Watertraining

In de training Rots en Water leer je opkomen voor jezelf en voor wat jij echt belangrijk vindt (rots). Je leert ook om vriendschappelijk en met respect met anderen om te gaan (water). En misschien nog wel belangrijker: je leert de balans te vinden tussen ‘rots’ en ‘water’.

Rots en Water is een psycho-fysieke training; dat wil zeggen dat zowel je lichaam als je gedachten en gevoelens worden getraind. Kinderen leren door te ervaren, zonder na te denken over wat goed of fout is. De thema’s en doelstellingen van het programma worden aangeboden met behulp van lichamelijke oefeningen, stoei- en rollenspellen. De technieken worden echt in het lichaam en gedrag opgenomen. Zo gaat het leren niet alleen snel, maar het heeft ook een diepgaand effect. En bovenal: het is vooral leuk om te doen!

Rots en Water kan voor alle kinderen nuttig zijn. Het meest zullen de kinderen profiteren die:

  • Weinig zelfvertrouwen hebben
  • Moeilijk ‘nee’ kunnen zeggen
  • Snel boos worden
  • Gepest worden of zelf iemand pesten
  • Moeilijk met andere kinderen/klasgenootjes kunnen omgaan (werken/spelen/leven)

Deze groepstraining is een onderdeel van de hulp die we bieden, naast de groepstraining wordt, indien het passend is, ouderbegeleiding of individuele begeleiding geboden. Voorafgaand aan een behandeltraject wordt een intakegesprek gepland om de hulpvraag in kaart te brengen en doelen te stellen. Wanneer u uw kind wilt aanmelden is een verwijzing van de huisarts of een perspectiefplan vanuit gemeente nodig.

Indien u alleen een Rots en Watertraining wenst, kunt u zich aanmelden bij de GGD, zij bieden de Rots en Water training aan vanuit het preventieve kader. Kijk op Cursussen en bijeenkomsten (ggdhollandsnoorden.nl) voor het aanbod van GGD Hollands Noorden.