Rots- en Watertraining

De Rots en Watertraining wordt over het algemeen gegeven aan de volgende groepen:

  • 6-8 jarigen (jongens en meisjes)
  • 9-12 jarigen (jongens en meisjes)
  • Tienergroep (12-15 jarigen, jongens en meisjes)
  • Meidengroep (11-14 jarigen)
  • Kinderen met autisme

Soms worden de groepen anders ingedeeld qua leeftijd, dit heeft te maken met de aanmeldingen.

In de training Rots en Water leer je opkomen voor jezelf en voor wat jij echt belangrijk vindt (rots). Je leert ook om vriendschappelijk en met respect met anderen om te gaan (water). En misschien nog wel belangrijker: je leert de balans te vinden tussen ‘rots’ en ‘water’.

Rots en Water is een psycho-fysieke training; dat wil zeggen dat zowel je lichaam als je gedachten en gevoelens worden getraind. Kinderen leren door te ervaren, zonder na te denken over wat goed of fout is. De thema’s en doelstellingen van het programma worden aangeboden met behulp van lichamelijke oefeningen, stoei- en rollenspellen. De technieken worden echt in het lichaam en gedrag opgenomen. Zo gaat het leren niet alleen snel, maar het heeft ook een diepgaand effect. En bovenal: het is vooral leuk om te doen!

Rots en Water kan voor alle kinderen nuttig zijn. Het meest zullen de kinderen profiteren die:

  • Weinig zelfvertrouwen hebben
  • Moeilijk ‘nee’ kunnen zeggen
  • Snel boos worden
  • Gepest worden of zelf iemand pesten
  • Moeilijk met andere kinderen/klasgenootjes kunnen omgaan (werken/spelen/leven)

De lessenserie bestaat uit acht lessen van een uur. Van tevoren vindt een intakegesprek plaats met de ouders. Om ouders van de jongste kinderen (6-8 jaar) kennis te laten maken met de methode en om ze de gelegenheid te geven hun kind in het leerproces te ondersteunen, worden zij bij aanvang van de training uitgenodigd voor een ouder- en kindles. De kinderen krijgen een map met elke week een opdracht zodat ze het geleerde gaan oefenen. Ook staat hierin informatie over de lessen voor de ouders.

Vanaf 1 januari 2020 zijn de 7 Westfriese gemeenten over gegaan op resultaatbekostiging. Dit betekent dat trainingen vanaf dan vergoed kunnen worden vanuit de gemeente. Kinderpraktijk Theone gaat eerst bekijken hoe deze nieuwe bekostigingssystematiek gaat werken. Om deze reden staan er voor nu geen trainingen gepland. Wel kunt u uw kind opgeven voor een training en ontvangt u nadere informatie over de organisatie van de training.

Inschrijfformulier Trainingen

 

Verificatie