Training voor kinderen van gescheiden ouders

Onderzoek wijst herhaaldelijk uit dat lotgenotencontact voor kinderen en jongeren een belangrijke bijdrage levert in het terugdringen van de nadelige gevolgen van echtscheiding, op de korte èn op de lange termijn. Dit groepsaanbod is gebaseerd op het programma “Gedeeld Verdriet, groepen voor echtscheidingskinderen” van Riet-Fiddelaers-Jaspers en wordt aanbevolen door Ed Spruijt, scheidingsonderzoeker aan de universiteit Utrecht,  schrijver van “het Handboek Scheiden en de kinderen” en mede-ontwikkelaar van de “Richtlijn scheiding en problemen van jeugdigen” voor het NJi ontwikkeld. Deelname aan de groep vergroot de weerbaarheid van jeugdigen, versterkt hun zelfvertrouwen en mogelijkheden om met lastige situaties ivm met de scheiding om te gaan.

Ouders worden bij de groep betrokken, waardoor ze meer inzicht krijgen in wat jongeren nodig hebben. Dit kan de kans op vechtscheiding en juridische procedures verminderen.

Er zijn 8 bijeenkomsten van 1, 5 uur door twee geschoolde trainers. De groepsgrootte is 6 – 10 deelnemers. Groepen kunnen naar leeftijd ingedeeld en aangepast worden (4-18 jaar). Er zijn mimimaal 2 bijeenkomsten met ouders gepland van 2 uur. Intake kan nodig zijn. Toestemming van beide ouders is nodig (tot 16 jaar).