Femke Kemner

Femke heeft als ouderbegeleider en pedagoog in verschillende branches gewerkt. Haar interesse voor de innerlijke leefwereld van kinderen maakte dat ze in 2013 een post-HBO opleiding Speltherapie is gaan volgen. Ze studeerde in 2015 af.

Per 1 september 2019 is Femke in dienst als speltherapeut bij kinderpraktijk Theone. Ze richt zich op de emoties en gevoelens die kinderen ervaren vanuit de problematiek die speelt.

Spelmateriaal wordt ingezet waarmee een kind zich kan uiten, kan verwerken en mogelijk nieuwe inzichten op kan doen.