Christine Samsom

Christine Samsom is in juni 2011 afgestudeerd als pedagoog aan de Hogeschool van Amsterdam. Tijdens haar afstudeerjaar heeft zij zich verdiept in het belang van sociale competenties bij kinderen en jong volwassenen. Hierdoor is haar interesse gewekt om in de praktijk mee aan de slag te gaan. De Rots- en Watermethode sprak haar aan omdat kinderen spelenderwijs ontdekken dat ze veel sterker zijn dan dat ze denken en voelen.

Vanaf 2012 heeft Christine verschillende trainingen gevolgd volgens het Rots- en Waterprogramma bij Freerk Ykema (de bedenker en oprichter van het programma). Na de basistraining heeft zij verschillende trainingen gevolgd: Rots en Water Basisschool Schoolbreed, Rots en Water voor kinderen met autisme en Rots en Water focus op meisjes en vrouwen.

Sinds 2014 is zij met veel enthousiasme als zelfstandig ondernemer gestart als Rots en Water trainer. Meer informatie hierover is te vinden op haar website www.KEK-trainingen.nl.

In 2016 heeft Christine de opleiding tot pubercoach gevolgd (BGL & Partners). Zij helpt pubers, jongeren en hun ouders te zoeken naar eigen oplossingen om in deze vaak turbulente fase van hun leven te dealen met wat voor issues dan ook. Door bewustwording, door dicht bij zichzelf te blijven en door samen naar vaardigheden en kwaliteiten van het kind te kijken, levert de coach een bijdrage om de puber/jongere zelf tot een oplossing te laten komen.

Christine