Rosan Compas-Spigt

Rosan heeft in 2016 haar studie Pedagogiek met succes afgerond. Tijdens haar scriptie heeft zij onderzoek gedaan naar kinderen in vechtscheidingen.
Rosan heeft ervaring als persoonlijk begeleider bij een orthopedagogisch dagcentrum voor kinderen met een beperking. Zij is ervan overtuigd dat kinderen altijd iets nieuws kunnen leren, als je hen maar op de juiste wijze benaderd en geduld hebt. Ieder klein stapje wordt als een grote vooruitgang gezien.
Sinds november 2017 werkt Rosan als pedagoog bij Kinderpraktijk Theone en verzorgt zij daar de intake gesprekken. Zij zorgt ervoor dat de hulpvraag van ouders duidelijk in kaart wordt gebracht en kijkt welke hulp/begeleiding passend is voor het kind (en de ouders). Daarnaast volgt Rosan nu ook de cursus Ouderbegeleiding en Video Home Training om de taken als ouderbegeleider te kunnen vervullen.

Foto voor op de site