Rosan Compas-Spigt

Rosan heeft in 2016 haar studie Pedagogiek met succes afgerond. Sinds november 2017 werkt Rosan als pedagoog bij Kinderpraktijk Theone en verzorgt zij daar de intakegesprekken. Zij zorgt ervoor dat de hulpvraag van ouders duidelijk in kaart wordt gebracht en stelt samen met ouders de behandeldoelen op. Gezamenlijk wordt gekeken welke hulp en begeleiding passend is voor het kind (en de ouders).

Naast de intakegesprekken geeft Rosan ouderbegeleiding, waarbij Video Home Training (VHT) ingezet kan worden. Bij VHTkrijgen ouders inzicht in hun eigen positieve kanten van de opvoeding, zodat deze opvoedvaardigheden uitgebreid kunnen worden. Tevens worden de initiatieven van het kind uitvergroot tijdens het terugkijken van de filmbeelden. Ouders krijgen de mogelijkheid om op een andere manier naar hun kind te kijken.

Tenslotte begeleidt Rosan als pedagoog kinderen in hun sociaal-emotionele ontwikkeling en geeft zij de training Ik kies voor zelfcontrole.

Foto voor op de site