In 2020 heeft de eerste incompany cursus voor het hele team plaatsgevonden. Deze ging over Kijkvorm. Kijkvorm is een hulpmiddel bij gespreksvoering in de zorg. Het bestaat uit een
combinatie van methodisch werken en speciaal daarvoor ontwikkelde materialen.
Het Kijkvorm Basis materiaal bestaat uit een magneetbord met magneten.

De methodiek is er op gericht dat steeds bewust kiest vanuit wiens perspectief je naar
een probleem en een doel kijkt. Vanuit daar bouw je samen met je gesprekspartner(s)
stapsgewijs een beeld op dat antwoord geeft op wat er nog nodig is richting verbetering.
Na deze incompany cursus gebruiken wij van Kinderpraktijk Theone Kijkvorm tijdens
verschillende gesprekken met ouders, denk bijv. aan het intakegesprek en het evaluatiegesprek.

Veel fysieke cursussen konden helaas niet doorgaan in 2020. Maar verschillende collega’s hebben online scholingen gevolgd. Denk aan:
– niet thuisgeven (thuiszitters)
– slaapproblemen
– eetproblemen bij jonge kinderen
– vroegsignalering bij baby’s
– kindertekeningen lezen en begrijpen

Een collega heeft de fysieke cursus Hechtingsgerichte gezinstherapie gevolgd.
Een andere collega heeft de bijscholing Video Hometraining gevolgd.

PBL-uren

In 2020 is gekozen om PBL-uren in te voeren. PBL staat voor Persoonlijk Budget Levensfase. Het PBL is een urenbudget

Lees Meer »

Scholing

In 2020 heeft de eerste incompany cursus voor het hele team plaatsgevonden. Deze ging over Kijkvorm. Kijkvorm is een hulpmiddel

Lees Meer »

Kerncijfers

De score van cliënten op het evaluatieformulier is gemiddelde een 8,5. Dit was in 2017-2018 een 8,3 en in 2019

Lees Meer »

Medewerkers

In 2020 is ons team stabiel gebleven en uitgebreid met psycholoog vanaf september 2020. Het team bestaat nu uit:– 1

Lees Meer »

Toekomst

Kwaliteit HKZ HKZ staat voor Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector. We hebben na de HKZ-gecertificeerd voor kleine organisaties al weer

Lees Meer »