Kwaliteit HKZ
HKZ staat voor Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector. We hebben na de HKZ-gecertificeerd voor kleine organisaties al weer twee heraudits gehad. Allebei zeer positief afgerond. Dit maakt dat we een grote audit krijgen op 19 april 2021. Deze zal gaan volgens de nieuwe HKZ-norm 143:2021 voor kleine organisaties. Met deze nieuwe norm heeft er een focusverandering plaatsgevonden: nadruk ligt nu op het actief handelen in plaats van het schrijven van procedures en protocollen.

EPD
EPD staat voor elektronisch patiëntendossier. Vanaf 2016 is elektronische inzage in het medische dossier wettelijk geregeld.
Online inzage in het dossier zorgt ervoor dat de patiënt beter geïnformeerd is, meer inzicht krijgt in zijn eigen gezondheid en meer regie neemt over de zorg. Ook het vertrouwen in de zorgverlener neemt toe, omdat deze openheid van zaken geeft. Beter geïnformeerde patiënten kunnen zich beter op een consult voorbereiden en/of na afloop alles thuis nog eens rustig nalezen. Dit zorgt vaak voor een beter gesprek. Ook voelen zij zich meer betrokken bij hun gezondheid en zorgproces.
Vanwege alle nodige veranderingen afgelopen jaar is het nog niet gelukt om het EPD te realiseren. Begin 2021 zijn we hier volop mee aan de slag.

Scholing
In september 2021 zal voor een ieder een 2-daagse incompany cursus plaats vinden over “Een taal erbij”. Georganiseerd vanuit Systeem Academie.

Nieuw beleidsplan
Het doel van het beleidsplan 2016-2021 “Over 5 jaar is Kinderpraktijk Theone een bekende zorg- en ketenpartner geworden in West-Friesland als het gaat om het leveren van kortdurende zorg in de eerste lijn aan ouders en hun kind” is behaald. Hier zijn we trots op. Dit maakt dat het voor cliënten vertrouwd voelt en we met andere zorginstanties meer kunnen samenwerken en afstemmen in het belang van de cliënt.

PBL-uren

In 2020 is gekozen om PBL-uren in te voeren. PBL staat voor Persoonlijk Budget Levensfase. Het PBL is een urenbudget

Lees Meer »

Scholing

In 2020 heeft de eerste incompany cursus voor het hele team plaatsgevonden. Deze ging over Kijkvorm. Kijkvorm is een hulpmiddel

Lees Meer »

Kerncijfers

De score van cliënten op het evaluatieformulier is gemiddelde een 8,5. Dit was in 2017-2018 een 8,3 en in 2019

Lees Meer »

Medewerkers

In 2020 is ons team stabiel gebleven en uitgebreid met psycholoog vanaf september 2020. Het team bestaat nu uit:– 1

Lees Meer »

Toekomst

Kwaliteit HKZ HKZ staat voor Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector. We hebben na de HKZ-gecertificeerd voor kleine organisaties al weer

Lees Meer »