Pedagogiek

Bij Kinderpraktijk Theone worden kinderen aangemeld, waarvan de ontwikkeling niet vanzelf gaat. Er is sprake van problemen in de leer- en opvoedingssituatie. De pedagoog maakt voor kinderen met leer- en gedragsproblemen een behandel- en begeleidingsplan dat hun situatie kan verbeteren. Zodoende probeert de orthopedagoog ervoor te zorgen dat zij de hulp krijgen die het beste bij hun karakter en problemen aansluit.

De pedagoog houdt zich bezig bezig met de ontwikkeling van het kind tot aan de volwassenheid.
De pedagoog begeleidt daarnaast de ouders bij hun opvoedvraagstukken. Hiervoor maakt ze gebruik van o.a. video interactie begeleiding

Onze pedagoog Marouscha Maas en Rosa Kok verricht de algemene intake en de ouderbegeleiding.

Onze pedagoog Christine Samsom verzorgt de Rots en Watertraining voor kinderen.