De Praktijk

Kinderpraktijk Theone is een multidisciplinaire praktijk gericht op kinderen in de leeftijd van 0 tot 18 jaar en hun ouders. Daarnaast biedt zij ondersteuning aan scholen of andere mensen, die betrokken zijn bij het betreffende gezin.

Kinderpraktijk Theone bestaat uit verschillende disciplines, omdat sommige problemen van kinderen niet te behandelen zijn vanuit 1 discipline. Een voorbeeld. Er wordt een kind aangemeld door haar of zijn ouders, omdat hij of zij snel boos wordt. Het blijkt dat de ouders in scheiding liggen en er wordt gekozen voor kindertherapie en ouderbegeleiding. Een ander kind wordt aangemeld met dezelfde problematiek. Echter het blijkt dat dit kind gevoelig reageert op zintuiglijke prikkels, waardoor hij of zij zo snel boos wordt. Er wordt nu gekozen voor een therapie gericht op de sensorische informatieverwerking. Het prettige voor ouders is, dat zij dit allemaal kunnen vinden bij Kinderpraktijk Theone en niet naar een andere praktijk toe hoeven.

Lees hieronder meer over Kinderpraktijk Theone:
Theone Kampstra
het team
visie en missie
vergoeding
werkwijze