Missie en Visie

Missie

Kinderpraktijk Theone heeft als missie:

              Inventief, net als uw kind

Deze missie geeft weer dat het kind inventief is en Kinderpraktijk Theone ook. Elke kind is volgens Kinderpraktijk Theone inventief en juist dit is waar ouders ook trots op zijn. Een kind dat minder inventief is vanwege beperkingen, is voor Kinderpraktijk Theone juist de uitdaging om het weer inventief te laten zijn. Hierbij kijkt Kinderpraktijk Theone vanuit een paramedische en een sociaal-emotionele blik. Dit is mogelijk doordat paramedici (fysiotherapeut, ergotherapeut en logopedist) samen werken met sociaal-emotionele therapeuten (pedagoog, psycholoog en vaktherapeut).

Daarnaast wil Kinderpraktijk Theone inventief zijn door:
– het ontwikkelen van innovatieve projecten samen met andere instanties,
– het inzetten van nieuwe evidence based interventies,
– het aanbieden van nieuwe trainingen, die aansluiten bij de markt.

Visie (2021-2026)

  • Kinderpraktijk Theone werkt multidisciplinair. Over 5 jaar is deze multidisciplinaire werkwijze geïntegreerd tijdens de observatieperiode en de behandelperiode afhankelijk van de hulpvraag. Er is dan sprake van interdisciplinaire werkwijze. Hierbij kijkt Kinderpraktijk Theone systemisch, waar u als gezin telt.
  • Over 5 jaar heeft Kinderpraktijk Theone een nieuw onderkomen in gemeente Hoorn, waarbij alle medewerkers van Kinderpraktijk Theone onder 1 dak werken. Dit is reeds gerealiseerd in september 2022.

Om hieraan te werken zijn de volgende 4 hoofddoelen bedacht:

  • Kinderpraktijk Theone bekijkt een hulpvraag breed vanuit een paramedische en sociaal-emotionele blik.
  • Kinderpraktijk Theone ziet het gezinssysteem als onderdeel van de behandeling.
  • Kinderpraktijk Theone staat voor zorgvuldigheid en deskundigheid.
  • Kinderpraktijk Theone heeft een locatie (breedste zin van het woord), waarin de visie tot zijn recht komt. Dit doel is behaald in september 2022