Missie en Visie

Missie:

Kinderpraktijk Theone is inventief als het gaat om het leveren van zorg aan kinderen en hun omgeving.

Visie:

Kinderpraktijk Theone wil een bekende zorg- en ketenpartner zijn in West-Friesland als het gaat om het leveren van kortdurende zorg in de eerste lijn aan ouders en hun kind, waarbij het kind problemen ondervindt op een van de volgende gebieden:
– gedrag,
– sociaal-emotioneel,
– zelfredzaamheid,
– communicatief,
– motorisch.

Speerpunten:

Ø zet het kind centraal en gaat uit van de motivatie van het kind;

Ø richt zich op de participatie van het kind, het met plezier en eigen tevredenheid kunnen meedoen met activiteiten en gaat in op de hulpvraag van het kind en/of de ouder(s);

Ø biedt een breed scala aan behandelmogelijkheden passend bij de hulpvraag van het kind en/of de ouder(s);

Ø werkt multidisciplinair als dit de hulpvraag van het kind en/of de ouder(s) ten goede komt, dit is zeer effectief vanwege de korte lijnen die er zijn binnen Kinderpraktijk Theone;

Ø streeft naar kortdurende behandelingen, zo kort als mogelijk en zo lang als nodig;

Ø werkt samen met andere zorginstanties t.b.v. de ouders en het kind, zodat zij de adequate zorg ontvangen die ze nodig hebben.