Missie en Visie

Missie:

Kinderpraktijk Theone is inventief als het gaat om het leveren van zorg aan kinderen en hun omgeving.

 

Visie:

Kinderpraktijk Theone wil een bekende zorg- en ketenpartner zijn in West-Friesland als het gaat om het leveren van kortdurende zorg in de eerste lijn aan ouders en hun kind, waarbij het kind problemen ondervindt op een van de volgende gebieden:
– gedrag,
– sociaal-emotioneel,
– zelfredzaamheid,
– communicatief,
– motorisch.