Werkwijze

Het unieke van Kinderpraktijk Theone is de diversiteit van disciplines. Hierdoor kan vanuit verschillende expertise onderzoek worden gedaan naar niet eenduidige problemen zoals hoofdpijn, buikpijn, faalangst en boosheid. Het gevolg is dat ouders niet zelf een zoektocht langs verschillende hulpverleningsorganisaties hoeven af te leggen. Daarnaast wordt vanuit deze multidisciplinaire aanpak snel de juiste hulp ingezet. Momenteel wordt vanuit het Westfries Gasthuis naar Kinderpraktijk Theone verwezen als zij geen medische oorzaak kunnen vinden voor deze niet eenduidige problemen.

Cliënten, dit zijn vaak de ouders, worden binnen 2 werkdagen teruggebeld. Verschillende behandelvormen worden vergoed, echter er is dan wel eerst een verwijzing nodig van de (huis)arts of gebieds/wijkteam medewerker van de gemeente. Cliënten krijgen een voorstel voor een intakegesprek binnen twee weken. In die tijd vindt er informatieoverdracht plaats, denk aan het invullen van lijsten door de cliënt of het opvragen van gegevens. Indien de cliënt een hulpvraag heeft, waarbij al duidelijk is welke discipline de behandeling vorm gaat geven, dan vindt het intakegesprek plaats met de betreffende therapeut. Afhankelijk van de leeftijd van het kind en de wens van ouders kan het intakegesprek plaats vinden met de ouder en het kind. Is de hulpvraag niet eenduidig en heeft het overlap met één of meerdere disciplines dan vindt een breed intakegesprek met de ouders plaats. Er wordt één casemanager aangesteld, deze is het directe aanspreekpunt voor ouders. De verschillende betrokken professionals van Kinderpraktijk Theone hebben regelmatig overleg, zodat er steeds in de verschillende behandelingen met bijbehorende fases bijgestuurd kan worden, zodat een optimaal resultaat geboekt wordt.

Na het intakegesprek wordt samen met de ouders en evt. het kind of de jongere een behandelplan op maat opgesteld. Indien van toepassing wordt nader onderzoek verricht of een observatie vindt plaats in de betreffende omgeving, bijv. scholen, kinderdagopvang of clubs. In dit plan wordt vermeld welke therapeut het kind of de jongere gaat behandelen in de praktijk of in de betreffende omgeving en/of welke therapeut de ouders en andere betrokken personen gaat begeleiden en adviseren. Door ouders en andere betrokken personen te ondersteunen leren zij het kind of de jongere beter te begrijpen. Zij kunnen hierdoor op een andere manier met het kind of de jongere omgaan, waardoor het kind of de jongere zich weer op gezonde wijze verder kan ontwikkelen.

Het behandelplan bestaat hierdoor dus niet alleen uit individuele therapie aan het kind, maar kan juist bestaan uit ondersteuning van de omgeving. In deze omgeving participeert het kind en in deze omgeving is het belangrijk dat het kind functioneert. Belangrijk is dat de betrokken personen de juiste handvatten krijgen om hierbij het kind te ondersteunen en verder te begeleiden. Bij de individuele therapie aan het kind, gaat het erom het kind in zijn of haar eigen kracht te zetten. Succeservaringen en motivatie spelen hierin een essentiële rol.
Op deze manier zijn ouder(s) en/of het kind actief betrokken en hebben zelf de regie.

Na uiterlijk 3 maanden vindt een evaluatiegesprek om te beoordelen in hoeverre de doelen van het behandelplan bepaald zijn.