Problematiek 4-12 jaar

Ouders van kinderen van 4 tot 12 jaar, die op het basisonderwijs zitten, kunnen de volgende problemen ervaren:
– moeite met sociale vaardigheden (interactie met andere kinderen)
– moeite met alleen en/of samen spelen
– boze buien
– moeite met luisteren
– slaapproblemen
– eetproblemen
– moeite met dagelijkse activiteiten als tanden poetsen, wasssen, aankleden, etc.
– problemen in bewegen (grove en fijne motoriek)
– spraak- en taalproblemen
– werkhoudingsproblemen: moeite met werkjes beginnen en afmaken
– schrijfproblemen
– onzeker voelen of angstig zijn (faalangst)
– overgevoeligheid voor zintuiglijke prikkels en/of emoties

Bij Kinderpraktijk Theone werken paramedici (fysiotherapie, ergotherapie en logopedie), kindertherapeuten, psychologen en ouderbegeleiders. Door deze diversiteit aan disciplines kunnen zij u als ouders helpen bij bovenstaande problemen.