Product Het Werk(t)

Er zijn kinderen die niet tot werken komen in de klas of hun werk nooit af krijgen. Voor leerkrachten is het vaak moeilijk om te analyseren waardoor dit komt. Het product Het werk(t) bestaat uit een brede diagnostiek en behandeling voor kinderen met aandachts- en werkhoudingsproblematiek. Daarnaast kan het kind thuis gedragsproblemen laten zien, maar dit hoeft niet.

Met dit product wordt beoogd:

  • In kaart brengen van de oorzaak van ernstige aandachts- en werkhoudingsproblematiek.
  • Het verbeteren van welbevinden van het kind.
  • Het vergroten van zelfvertrouwen van het kind.
  • Het kind centraal zetten in het systeem naar het vinden van oplossingen.
  • Het geven van concrete en passende adviezen zowel aan de ouders als aan de leerkracht.

Product Het Werk(t) wordt gefinancieerd door de gemeente Hoorn en uitgevoerd door Kinderpraktijk Theone en Centrum Het Antwoord. Dit betekent dat kinderen die wonen in de gemeente Hoorn, waarbij sprake is van aandachts- en werkhoudingsproblemen, in aanmerking komen voor dit product.