Project Bij de hand

Vele ouders ervaren hun kind als druk. Ze beschrijven dat hun kind vrijwel de hele dag in beweging is. Zij geven aan dat hun kind veelvuldig schreeuwt, huil, gilt en nauwelijks luistert. De opvoeding is voor deze ouders niet altijd makkelijk, waardoor zij merken dat het genieten van hun kind minder aanwezig is. Deze ouders geven enerzijds aan dat ze een enthousiast kind hebben met een sterke wil en anderzijds voelen zij zich machteloos en weten niet hoe te handelen.

Dit gedrag wordt meestal niet alleen door de ouders zo ervaren, maar vaak ook door de pedagogische medewerkers van de kinderdagopvang. Ook zij vinden het moeilijk om deze kinderen op de juiste wijze te begeleiding. Project Bij de hand biedt hier voor uitkomst. Dit project biedt ondersteuning aan zowel ouders als pedagogisch medewerkers in de omgang met het drukke kind.

Het project Bij de hand wordt gesubsidieerd door gemeente Hoorn en is gestart vanaf 2017. Dit project is tot stand gekomen vanuit de samenwerking met Kinderpraktijk Theone, GGZ NHN, kinderdagopvang ’t Herderje en Kinderdagopvang SmallSteps.

Doel van het project is:
– vroegtijdige signalering,
– ouders en pedagogische medewerkers in hun kracht zetten,
– eenduidige aanpak thuis en op kinderdagopvang,
– lotgenotencontact.

Het project Bij de hand is voor drukke peuters en kleuters in de leeftijd van 2 tot 6 jaar, die tenminste twee dagen per week gebruik maken van kinderopvang ’t Herdertje of kinderopvang SmallSteps en die wonen in de gemeente Hoorn.

Het project bestaat uit:
– intake met ouders,
– observatie thuis,
– observatie op de kinderdagopvang,
– bijeenkomsten met de ouders,
– training voor pedagogische medewerkers.

Zou u willen dat uw kind in aanmerking komt voor dit project? Neem dan contact op met de kinderdagopvang ’t Herdertje of SmallSteps, waar uw kind gebruik van maakt.
Contactpersoon van kinderopvang ’t Herdertje is Marit Koenen: marit@herdertje.nl.
Contactpersoon van kinderopvang SmallSteps is Ilona van den Berg: ilona.overboom@smallsteps.nl.