Rots en watertraining

In de training Rots en Water leer je opkomen voor jezelf en voor wat jij echt belangrijk vindt (rots). Je leert ook om vriendschappelijk en met respect met anderen om te gaan (water). En misschien nog wel belangrijker: je leert de balans te vinden tussen ‘rots’ en ‘water’.

Rots en Water is een psycho-fysieke training; dat wil zeggen dat zowel je lichaam als je gedachten en gevoelens worden getraind. Kinderen leren door te ervaren, zonder na te denken over wat goed of fout is. De thema’s en doelstellingen van het programma worden aangeboden met behulp van lichamelijke oefeningen, stoei- en rollenspellen. De technieken worden echt in het lichaam en gedrag opgenomen. Zo gaat het leren niet alleen snel, maar het heeft ook een diepgaand effect. En bovenal: het is vooral leuk om te doen!

Rots en Water kan voor alle kinderen nuttig zijn. Het meest zullen de kinderen profiteren die:

  • Weinig zelfvertrouwen hebben
  • Moeilijk ‘nee’ kunnen zeggen
  • Snel boos worden
  • Gepest worden of zelf iemand pesten
  • Moeilijk met andere kinderen/klasgenootjes kunnen omgaan (werken/spelen/leven)

Deze groepstraining is een onderdeel van de hulp die we bieden, naast de groepstraining wordt, indien het passend is, ouderbegeleiding of individuele begeleiding geboden. Voorafgaand aan een behandeltraject wordt een intakegesprek gepland om de hulpvraag in kaart te brengen en doelen te stellen. Wanneer u uw kind wilt aanmelden is een verwijzing van de huisarts of een perspectiefplan vanuit gemeente nodig. Wilt u de training zelf bekostigen dan zijn de kosten EUR 245,-.

Rots- en watertraining (vol):
Tijd: donderdagen van 15:30 tot 16:30.
Data: 9 maart, 16 maart, 23 maart, 30 maart, 6 april, 13 april, 20 april, 11 mei 2023.
Locatie: Basisschool De Tandem (Boedijnhof 1, 1628 SB Hoorn).

In het najaar 2023 zullen voor twee groepen de Rots- en Watertraining worden georganiseerd in Hoorn:
– voor kinderen van 6 tot en met 8 jaar en
– voor kinderen van 9 tot en met 12 jaar.

Opgeven voor een Rots- en Watertraining kan al vanaf door het aanmeldformulier op deze website in te vullen. In september 2023 wordt u verder geïnformeerd over deze training.

Onze speerpunten zijn:

Deskundig
Hulp op maat
Oplossingsgericht
Positief
Samenwerking
Brede Blik