Financiering

Kinderpraktijk Theone kent verschillende klanten:
– gemeenten,
– zorgverzekeraars,
– scholen,
– ouders.

Kinderpraktijk Theone heeft een contract met de 7 Westfriese gemeenten als het gaat om de geestelijke gezondheidszorg voor jeugdigen (jeugd-GGZ). De hulp aan het kind, de jongere in de leeftijd van 0 tot 18 jaar door Kinderpraktijk Theone wordt, als het gaat om een jeugdzorg hulpvraag, vergoed door de gemeente.

Hulpvragen voor het individuele kind rondom het dagelijks bewegen, de zelfredzaamheid en de communicatie worden vergoed vanuit de basisverzekering van de zorgverzekering (resp. fysiotherapie, ergotherapie en logopedie). Kinderpraktijk Theone heeft voor fysiotherapie en logopedie een contract met Univé/VGZ-groep en met CZ/DeltaLloyd/Ohra-groep. De kleine zorgverzekeraars, zoals DSW, ONVZ, ASR en De Amersfoortse vergoeden over het algemeen de fysiotherapie, ergotherapie en logopedie volledig. U dient zelf bij uw zorgverzekeraar te informeren wat u vergoed krijgt.

Scholen hebben een budget voor nascholing leerkrachten en een budget voor Passend Onderwijs. Momenteel wordt Kinderpraktijk Theone ingehuurd als het gaat om scholing aan leerkrachten, lezing aan ouders, externe expertise voor een kind, schrijfadviezen voor in de klas en groepstrainingen. Scholen kunnen hiervoor contact opnemen met Kinderpraktijk Theone. Vervolgens wordt in een gesprek in kaart gebracht wat de school wenst en wordt een product op maat afgesproken.

Ondanks de verschillende financieringsvormen die bij Kinderpraktijk Theone mogelijk zijn, kan het voorkomen dat de ondersteuning niet (volledig) vergoed wordt door de gemeente, zorgverzekeraar of school. In overleg met ouders wordt dan een financieringsplan op maat gemaakt, waarbij door gebruik te maken van de verschillende financieringsvormen de behandeling in veel gevallen goedkoper uitvalt dan bij een praktijk die enkel 1 van deze financieringsvormen hanteert.