Tarieven

Hieronder vindt u de tarieven van 2016 voor niet gecontracteerde zorg. U wordt verzocht bij uw zorgverzekeraar na te gaan wat de vergoedingsmogelijkheden zijn.

Tarievenlijst 2016

Hieronder vindt u de tarieven voor niet gecontracteerde zorg. U wordt nadrukkelijk verzocht bij uw zorgverzekeraar na te gaan wat de vergoedingsmogelijkheden zijn.

Discipline

Codering

Omschrijving

Tarief

Ergotherapie
Praktijkcode: 88000080 Praktijkcode: 88000080
5000 Behandeling kinderergotherapie EUR 22,25 per kwartier
5001 Uittoeslag EUR 25,50
5002 Directe toegankelijkheid (DTE), Screening EUR 22,25
Logopedie
Praktijkcode: 17082013 / 0598098Praktijkcode: 17082013 / 0598098
4000 Zitting Logopedie (max. 30 minuten) EUR 40,53 *
4001 Zitting Logopedie incl. uittoeslag EUR 63,52*
4010 Telefonische zitting EUR 20,27*
4050 Directe toegankelijkheid (DTL), Screening EUR 20,27*
4102 Eenmalig logopedisch onderzoek EUR 81,06*
4054 Anamnese en onderzoek na screening EUR 81,06*
4057 Screening, anamnese en onderzoek EUR 101,33*
4061 Anamnese en onderzoek na verwijzing EUR 81,06*
4998 Verslaglegging aan derden EUR 88,-
4304 Preverbale logopedie EUR 81,06*
4310 Preverbale logopedie incl. uittoeslag EUR 104,05*
4999 Overleg met derden EUR 88,-
Fysiotherapie
Praktijkcode: 17082013 / 04006268
1000 / 1100 Zitting Fysiotherapie (max. 30 minuten) EUR 40,53
1001 Zitting Fysiotherapie (max. 30 minuten) incl. uittoeslag EUR 63,52
1400 Fysiotherapeutisch onderzoek EUR 81,06
1850 Directe toegankelijkheid (DTF), Screening EUR 22,25
1860 Intake en onderzoek na screening EUR 81,06
1861 Intake en onderzoek na screening incl. uittoeslag EUR 105,60
1870 Intake en onderzoek na verwijzing EUR 80,10
1871 Intake en onderzoek na verwijzing incl. uittoeslag EUR 105,60
 
Algemeen
( Ergotherapie, Logopedie en Fysiotherapie)
9999 Onderzoeksverslag EUR 88,-
9999 Adviesverslag/Evaluatieverslag/ Afrondingsverslag EUR 44,-
9999 Behandelplan EUR 22,-

* er wordt uitgegaan van het max. tarief zoals deze door het NZa is vastgesteld.