Aanmeldprocedure

Wilt u als professional ouders of een jeugdige adviseren om hulp te vragen bij Kinderpraktijk Theone dan is voor jeugdzorgvragen altijd een verwijzing nodig van een (huis)arts of een perspectiefplan van een wijk/gebiedsteam medewerker van de gemeente. De verwijzing of het perspectiefplan kan veilig gemaild worden naar info@kinderpraktijktheone.nl door een (huis)arts of wijk/gebiedsteam medewerker.
Voor fysiotherapie, ergotherapie en logopedie is geen verwijzing nodig. Echter mochten er op meerdere gebieden problemen zijn, dan adviseren wij u om samen met de ouders met de (huis)arts of een wijk/gebiedsteam medewerker te overleggen.
 
Wij vragen altijd of ouders of een jeugdige vanaf 16 jaar zelf willen aanmelden door het aanmeldformulier op onze website in te vullen. Dit zorgt ervoor dat ouders en de jeugdige zelf de regie hebben, zelf gemotiveerd zijn en zelf verantwoordelijkheid voelen om de behandeling te laten slagen. 

Onze speerpunten zijn:

Deskundig
Hulp op maat
Oplossingsgericht
Positief
Samenwerking
Brede Blik