De Praktijk

Kinderpraktijk Theone heeft zich de afgelopen 20 jaar ontwikkeld tot een interdisciplinaire praktijk gericht op kinderen in de leeftijd van 0 tot 18 jaar en hun ouders. Daarnaast biedt zij ondersteuning aan scholen of andere mensen, die betrokken zijn bij het betreffende gezin.

Sommige problemen van kinderen zijn niet te behandelen vanuit 1 discipline. Om deze reden heeft Kinderpraktijk Theone verschillende disciplines onder haar dak. Een voorbeeld. Er wordt een meisje aangemeld door haar ouders, omdat ze snel boos wordt. Het blijkt dat de ouders in scheiding liggen en er wordt gekozen voor kindertherapie en ouderbegeleiding. Een ander kind wordt aangemeld met dezelfde problematiek. Echter het blijkt dat dit kind gevoelig reageert op zintuiglijke prikkels, waardoor hij of zij zo snel boos wordt. Er wordt nu gekozen voor een therapie gericht op de sensorische informatieverwerking. Het prettige voor ouders is, dat zij dit allemaal kunnen vinden bij Kinderpraktijk Theone en niet naar een andere praktijk toe hoeven.

Kinderpraktijk Theone heeft als missie:

                     Inventief, net als uw kind

Deze missie geeft weer dat het kind inventief is en Kinderpraktijk Theone ook. Elke kind is volgens Kinderpraktijk Theone inventief en juist dit is waar ouders ook trots op zijn. Een kind dat minder inventief is vanwege beperkingen, is voor Kinderpraktijk Theone juist de uitdaging om het weer inventief te laten zijn. Hierbij kijkt Kinderpraktijk Theone vanuit een paramedische en een sociaal-emotionele blik. Dit is mogelijk doordat paramedici (fysiotherapeut, ergotherapeut en logopedist) samen werken met sociaal-emotionele therapeuten (pedagoog, psycholoog en vaktherapeut).

Elke 5 jaar formuleert Kinderpraktijk Theone een visie met doelen.

|

“Tijdens het eerste telefoongesprek voelde ik me al begrepen en het is fijn binnen komen, warm en speels voor de kinderen.”

Moeder

“Erg prettig dat er zoveel disciplines onder 1 dak zitten. Zij kunnen ons en ons kind vast verder helpen.”

Vader en moeder

Onze speerpunten zijn:

Deskundig
Hulp op maat
Oplossingsgericht
Positief
Samenwerking
Brede Blik