Klachtenprocedure

Kinderpraktijk Theone hecht veel waarde aan een goede relatie met haar cursisten/consumenten /klanten. Daarom wil Kinderpraktijk Theone primair voorkomen dat er een formele klachtenprocedure moet worden gestart. Mocht dat onverhoopt toch noodzakelijk zijn, dan willen we dat uw klacht op een zorgvuldige wijze wordt behandeld. Hieronder vindt u beschreven welke procedure Kinderpraktijk Theone hanteert voor het behandelen en afhandelen van klachten. Klachten worden altijd vertrouwelijk behandeld.

Stap 1
Probeer altijd eerst om de klacht met de direct betrokkene te bespreken. Vaak komen klachten voort uit wederzijds onbegrip of onvoldoende communicatie. Maak de klacht daarom kenbaar aan de persoon waarop de klacht betrekking heeft (docent, medewerker) of aan het secretariaat. Probeer in goed overleg tot een oplossing te komen.

Stap 2
Als stap 1 niet het gewenste resultaat oplevert, kunt u mondeling of via e-mail een klacht indienen bij de verantwoordelijke therapeut. Er wordt binnen vijf werkdagen persoonlijk contact met u opgenomen. Tijdens een schoolvakantie wordt na de schoolvakantie contact met u opgenomen. We proberen met u samen een oplossing te vinden.

Stap 3
Als bovengenoemde stappen niet tot het gewenste resultaat leiden, kunt u schriftelijk een officiële klacht indienen bij de klachtencoördinator. Hiervoor kunt u gebruik maken van het klachtenformulier.

Stap 4
Binnen een week sturen we u een ontvangstbevestiging van uw klacht en heeft een medewerker van Kinderpraktijk Theone ter zake met u persoonlijk contact gehad. Tijdens een schoolvakantie wordt na de schoolvakantie contact met u opgenomen. Dan hoort u van ons hoe en door wie uw klacht inhoudelijk en procedureel verder wordt behandeld. Uiterlijk vier weken na de ontvangstbevestiging van uw klacht ontvangt u van ons een schriftelijke inhoudelijke reactie.

Stap 5
Bent u het met deze reactie niet eens, dan kunt u zich wenden tot de Geschillencommissie Zorg (www.degeschillencommissiezorg.nl) met het verzoek in de kwestie een uitspraak te doen. Kinderpraktijk Theone is aangesloten bij deze geschillencommissie. De uitspraak van deze geschillencommissie is voor Kinderpraktijk Theone bindend. Eventuele consequenties zullen door Kinderpraktijk Theone snel worden afgehandeld.

Klachten en aanverwante correspondentie wordt door Kinderpraktijk Theone gedurende een periode van 10 jaar in haar archief bewaard.

U kunt uw klacht sturen naar info@kinderpraktijktheone.nl of naar het volgende adres:
Kinderpraktijk Theone t.a.v. klachtencoördinator, Nieuwe Steen 25-102, 1625 HV Hoorn.
Voor een onafhankelijke vertrouwenspersoon kan Kinderpraktijk Theone contact opnemen met het AKJ.

of

Vul hieronder het klachtenformulier in:

Onze speerpunten zijn:

Deskundig
Hulp op maat
Oplossingsgericht
Positief
Samenwerking
Brede Blik