Echtscheidingsproblematiek

Wat kunnen wij bieden als er sprake is van echtscheidingsproblematiek?

Begeleiding voor het kind kan ingezet worden als een scheiding afgewikkeld is en er is sprake van een veilige en stabiele opvoedsituatie waarbij ouders constructief met elkaar communiceren. Soms heeft een kind soms nog wat extra hulp nodig bij het verwerken van deze scheiding, dit is immers een ingrijpende gebeurtenis voor een kind. Kinderpraktijk Theone kan dan hulp bieden bij het verwerken van de scheiding. Voorafgaand aan een intakegesprek zal met u besproken worden of de opvoedsituatie voldoende stabiel en veilig is om deze hulp in te zetten of dat er eerst andere hulp nodig is.

Bij complexe scheidingsproblematiek zullen wij doorverwijzen. Een echtscheiding tussen ouders kan soms een complexe scheiding zijn waarbij zowel ouders als kinderen hulp kunnen gebruiken. Kinderen kunnen in de knel komen door loyaliteit naar beide ouders en bijkomende problemen. Als ouders kan het moeilijk zijn om met elkaar te communiceren. Het is hierbij van belang dat er hulp geboden wordt aan ouders zodat zij een stabiele en veilige opvoedsituatie voor het kind kunnen creëren.
Deze hulpvragen blijken vaak complex en vragen expertise op het gebied van systemisch werken. Binnen Kinderpraktijk Theone hebben wij als eerstelijns praktijk onvoldoende expertise op dit gebied. Wanneer er sprake is van een complexe scheiding wordt geadviseerd met uw huisarts of medewerker van het wijkteam te zoeken naar een hulpverlenersorganisatie die expertise heeft op dit gebied.

Onze speerpunten zijn:

Deskundig
Hulp op maat
Oplossingsgericht
Positief
Samenwerking
Brede Blik