Ergotherapie

Kinderen ontwikkelen zich spelenderwijs. Deze ontwikkeling verloopt niet altijd vanzelf. Soms is een kind op bepaalde gebieden achter, blijft het “onhandig”, kan het kind niet meekomen op school, lukken dingen niet thuis of is het contact met andere kinderen moeilijk.
Kinderergotherapie helpt kinderen die problemen ervaren bij de uitvoering van dagelijkse activiteiten. Denk hierbij aan:
– zelfredzaamheid activiteiten,
– spelactiviteiten,
– activiteiten op school.

De ergotherapeut bekijkt eerst waardoor de problemen worden veroorzaakt. Een observatie kan plaats vinden op de praktijk, maar vindt meestal thuis of op school plaats.
Samen met de ouders en/of de leerkracht wordt besproken hoe het behandelplan eruit komt te zien. In veel gevallen wordt het kind betrokken bij het opstellen van dit plan. Door middel van een foto-interview kan het kind aangeven welke activiteiten heel goed gaan en welke activiteiten nog moeilijk voor hem of haar zijn.
Vervolgens bekijkt de ergotherapeut vaak samen met het kind hoe het kind deze activiteit beter kan uitvoeren. Hierbij wordt gekeken naar de sterke kanten van het kind.

Soms kan het nodig zijn om hulpmiddelen te gebruiken of de omgeving aan te passen, waardoor een kind een activiteit beter kan uitvoeren. Een hulpmiddel kan zijn een anti-slipmatje, zodat het bord van het kind niet verschuift tijdens het brood smeren of een speciale verdikker om de pen, zodat het kind in de klas netter kan schrijven. Een voorbeeld van een omgevingsaanpassing is een opgeruimd bureau en de radio uit tijdens het maken van huiswerk of een andere plek in de klas.

Onze ergotherapeuten Theone Kampstra, Sandra Bos,  Miranda Botman en Marlou Schoen komen graag bij uw kind in de klas of elders, daar waar het probleem zich voordoet. Zij zijn beide gespecialiseerd in de sensorische informatieverwerking, dus als het gaat om over- of ondergevoeligheid van zintuiglijke prikkels.

Onze speerpunten zijn:

Deskundig
Hulp op maat
Oplossingsgericht
Positief
Samenwerking
Brede Blik