Hoogbegaafdheid

Kinderen met hoogbegaafdheid is een groep kinderen waarbij expertise belangrijk is voor juiste begeleiding. Enerzijds is expertise op het onderwijsgebied essentieel, hiervoor kan school, zo nodig in samenwerking met een Hoogbegaafdheid specialist (HB-specialist), worden ingeschakeld. De HB specialist kan met het onderwijs eventueel onderzoek doen naar hoogbegaafdheid bij het kind en vervolgens advies geven over hoe het best aangesloten kan worden bij de onderwijsbehoeften van het kind.

Naast de expertise op het onderwijsgebied ziet Kinderpraktijk Theone in haar praktijk dat kinderen vaak ook een hulpvraag op het gebied van zorg hebben. Binnen haar praktijk wordt gezien dat de volgende problemen in samenhang met hoogbegaafdheid voorkomen:

  • Verminderde stemming
  • Vermoeidheid; niet uit bed kunnen komen
  • Weinig motivatie om naar school te gaan
  • Last hebben van negatieve gedachten en/of moeite met loslaten van situaties
  • Weinig aansluiting bij leeftijdsgenoten

Bij Kinderpraktijk Theone werkt geen HB-specialist. Voor kinderen met hulpvragen die betrekking hebben op onderstaande punten, kan Kinderpraktijk Theone wel iets betekenen. Hiervoor is het belangrijk dat de aansluiting bij de onderwijsbehoeften door school opgepakt worden.

Kinderpraktijk Theone kan voor kinderen, die hoogbegaafd zijn, het volgende betekenen:

  • Richten op verbeteren van de stemming (waar ervaart een kind plezier, wat zijn sterke kanten, waar geniet een kind?)
  • Ombuigen van negatieve gedachten
  • Leren omdenken/vergroten cognitieve flexibiliteit
  • Verbeteren van sociale vaardigheden  (bijv door te oefenen in rollenspel)

Onze speerpunten zijn:

Deskundig
Hulp op maat
Oplossingsgericht
Positief
Samenwerking
Brede Blik