Ik kies voor zelfcontrole

De training ‘Ik kies voor zelfcontrole’ is bedoeld voor kinderen in de leeftijd van 8 tot 12 jaar, die te snel, te heftig en te vaak boos reageren.

In de training ‘ik kies voor zelfcontrole’ leer je om de baas te zijn over je eigen gevoelens en gedrag. Je leert om rustiger te reageren, zodat je op een positieve manier met anderen kunt omgaan. Daar krijg je ook meer zelfvertrouwen van!

De training is gebaseerd op principes uit de cognitieve gedragstherapie. Kinderen krijgen inzicht in emoties en gedrag van zichzelf en anderen. Ze leren om eerst goed te kijken en te luisteren naar anderen voordat ze reageren, zodat beter begrijpen wat de ander bedoelt. De kinderen ontdekken met hulp van stripfiguren hoe zij ‘cool’ kunnen reageren en we doen samen ontspanningsoefeningen. Ook wordt er aandacht besteed aan het formuleren van helpende gedachten en het bedenken van oplossingen. De training is wetenschappelijk onderbouwd.

Deze training kan voor veel kinderen nuttig zijn, maar met name voor kinderen die:

  • snel boos reageren
  • moeilijk uit hun boosheid komen
  • vaak denken dat iemand boos is, terwijl dit niet altijd klopt
  • veel ruzie hebben met andere kinderen
  • weinig zelfvertrouwen hebben

Onze speerpunten zijn:

Deskundig
Hulp op maat
Oplossingsgericht
Positief
Samenwerking
Brede Blik