Kinder- en jeugdtherapie

Blije emoties, je prettig en gelukkig voelen, dat willen we allemaal en iedere ouder wil niets liever dan dat het goed gaat met zijn of haar kind. Toch lukt dit niet altijd.
Kinder- & jeugdtherapie is een laagdrempelige, effectieve, individuele en praktische vorm van therapie.
Het is een kortdurende intensieve vorm van therapie (5 tot 15 sessies) en speciaal ontwikkeld voor kinderen en jongeren tussen de 4 en 18 jaar. Er wordt gebruik gemaakt van diverse therapievormen zoals creatieve therapie, ontspanningstherapie, speltherapie, cognitieve gedragstherapie en korte oplossingsgerichte therapie.

Tijdens de sessies gaat de therapeut samen met het kind/de jeugdige op een speelse manier opzoek naar de oorzaak van de klacht.  Het kind/de jeugdige staat centraal en heeft een actieve rol in zijn of haar eigen ontwikkelingsproces.
De therapie richt zich  op de binnenwereld (emoties, gedachten, herinneringen) en op de buitenwereld van het kind/de jeugdige. Het systeem rondom het kind/de jeugdige, zoals gezin, familie, omgeving en school, speelt een belangrijke rol in de ontwikkeling.

Het doel is het kind/de jeugdige te helpen controle te krijgen over datgene waar hij of zij last van heeft. Samen wordt gezocht naar een eigen unieke manier, binnen de grenzen van de eigen mogelijkheden van het kind/de jeugdige, om vanuit eigen kracht het probleem dragelijk te maken of op te lossen.

Mariska Lof is onze kinder- en jeugdtherapeut, specifiek dramatherapie.

Onze speerpunten zijn:

Deskundig
Hulp op maat
Oplossingsgericht
Positief
Samenwerking
Brede Blik