Logopedie

Een baby gaat na ongeveer 6 weken glimlachen en rond 4 maanden begint de baby met de eerste brabbelgeluiden. Op deze manier ontstaat de eerste communicatie tussen ouder en kind. Vervolgens komen de eerste woordjes zoals papa, mama, bal, pop of auto. Dit breidt zich geleidelijk uit. Rond het tweede jaar beginnen de meeste kinderen korte zinnen te gebruiken zoals “Mama eten”, “Die ook”, of “Bal gooien”. Bij sommige kinderen komt deze communicatie niet spontaan op gang of is er sprake van vertraging.

De logopediste onderzoekt en behandelt problemen in de communicatie. Het gaat non-verbale en mondelinge problemen die te maken hebben met de stem, taal, spraak, slikken (eten en drinken) en het gehoor. De logopediste onderzoekt hoe de spraak-/taalontwikkeling of de eet- en drinkontwikkeling verloopt. Ze geeft adviezen over het uitbreiden van het taalbegrip en/of de taalproductie en ze geeft oefeningen mee om thuis te kunnen herhalen wat het kind tijdens de behandeling heeft geleerd. Voor kinderen wordt het oefenen uitnodigend gemaakt met speciaal ontwikkeld behandelmateriaal, spelmateriaal, prentenboeken en bijvoorbeeld handpoppen om mee te spreken.
Als het vermoeden van een TOS (taalontwikkelingsstoornis) bestaat, wordt er met verschillende instanties samengewerkt om de juiste hulp te kunnen bieden.

Bij Kinderpraktijk Theone werken pre-verbale logopedisten Jonna Genuit en Laura de Bie.

Onze speerpunten zijn:

Deskundig
Hulp op maat
Oplossingsgericht
Positief
Samenwerking
Brede Blik