Miranda Botman

Miranda Botman heeft in 2014 de studie Ergotherapie afgerond en is daarna gelijk gaan werken als kinderergotherapeut. In 2016 heeft zij de post-HBO opleiding sensorische informatieverwerking gevolgd, zodat zij ook deze kinderen kan behandelen en begeleiden. Miranda is lid van de beroepsvereniging Ergotherapie en staat geregistreerd in het kwaliteitsregister voor paramedici.

Sinds juni 2017 werkt Miranda bij Kinderpraktijk Theone. Zij richt zich voornamelijk op de kinderen die problemen ervaren met de sensorische informatieverwerking en kinderen die moeite hebben met fijn motorische taken, zoals het schrijven. In september 2018 heeft Miranda de cursus School Assessment of Motor and Process Skills (school AMPS) gevolgd. Hierdoor kan zij de werkhouding in de klas gericht observeren en kinderen helpen om hun werkhouding te verbeteren.

Onze speerpunten zijn:

Deskundig
Hulp op maat
Oplossingsgericht
Positief
Samenwerking
Brede Blik