Pedagogiek

Bij Kinderpraktijk Theone worden kinderen aangemeld, waarvan de ontwikkeling niet vanzelf gaat. Er is sprake van problemen in de leer- en opvoedingssituatie. De pedagoog maakt voor kinderen met leer- en gedragsproblemen en hun ouders een behandel- en perspectiefplan dat hun situatie kan verbeteren. Zodoende probeert de pedagoog ervoor te zorgen dat zij de hulp krijgen die het beste bij hun karakter en problemen aansluit.

De pedagoog houdt zich bezig met de ontwikkeling van het kind tot aan de volwassenheid.
De pedagoog begeleidt daarnaast de ouders bij hun opvoedvraagstukken. Hiervoor maakt ze gebruik van o.a. video interactie begeleiding

Onze pedagoog Rosan Compas-Spigt verricht de algemene intake, kindertherapie, trainingen en de ouderbegeleiding.

Onze speerpunten zijn:

Deskundig
Hulp op maat
Oplossingsgericht
Positief
Samenwerking
Brede Blik