Psychologie

Bij Kinderpraktijk Theone werkt GZ-psycholoog Annet van der Burg en psycholoog Marjolein Molenaar.

Het gaat bij de behandeling in de Basis GGZ meestal om klachten met een lichte tot matige invloed op het dagelijks functioneren zonder ernstige ontregelingen en zonder veel bijkomende problemen, geschikt voor relatief kortdurende behandeling (tot aan een maximum van rond de 12 gesprekken). Het gaat om de behandeling van kinderen met diverse problemen die hen in de ontwikkeling belemmeren. Voorbeelden van klachten en (ernst: licht tot matig) die in aanmerking komen voor behandeling in de Basis GGZ zijn:

  • angst / paniek
  • depressie / somberheid
  • overmatig piekeren
  • ‘vage’ lichamelijke klachten
  • dwangmatig handelen
  • sociale angst
  • enkelvoudige trauma’s

Binnen de behandeling kan het wenselijk zijn (beknopte) diagnostiek uit te voeren. Kinderpraktijk Theone stelt geen DSM-diagnoses maar kan bijvoorbeeld wel een intelligentieonderzoek uitvoeren om inzicht te krijgen in de cognitieve capaciteiten van uw kind.

Onze speerpunten zijn:

Deskundig
Hulp op maat
Oplossingsgericht
Positief
Samenwerking
Brede Blik