Rosan Compas-Spigt

Rosan heeft in 2016 haar studie Pedagogiek met succes afgerond. Sinds november 2017 werkt Rosan als pedagoog bij Kinderpraktijk Theone en verzorgt zij daar de intakegesprekken. Zij zorgt ervoor dat de hulpvraag van ouders duidelijk in kaart wordt gebracht en stelt samen met ouders de behandeldoelen op. Gezamenlijk wordt gekeken welke hulp en begeleiding passend is voor het kind (en de ouders).

Naast de intakegesprekken geeft Rosan ouderbegeleiding, waarbij Video Home Training (VHT) ingezet kan worden. Bij VHT krijgen ouders inzicht in hun eigen positieve kanten van de opvoeding, zodat deze opvoedvaardigheden uitgebreid kunnen worden. Tevens worden de initiatieven van het kind uitvergroot tijdens het terugkijken van de filmbeelden. Ouders krijgen de mogelijkheid om op een andere manier naar hun kind te kijken.

Daarnaast is Rosan betrokken bij het eet-team, samen met de dietiste, SI-therapeut en logopediste worden de hulpvragen rondom het eten opgepakt. Bij hulpvragen rond het eten kan eveneens VHT worden ingezet.

Tenslotte begeleidt Rosan als pedagoog kinderen in hun sociaal-emotionele ontwikkeling en geeft zij de groepstrainingen.

Onze speerpunten zijn:

Deskundig
Hulp op maat
Oplossingsgericht
Positief
Samenwerking
Brede Blik