Theone Kampstra

Van origine is Theone Kampstra bewegingswetenschapper en heeft zij onderzoek gedaan naar de effectiviteit van een behandelprogramma op revalidatiecentrum Beatrixoord in Haren. Vervolgens heeft zij ergotherapie gestudeerd en heeft zij zich verder gespecialiseerd in de sensorische informatieverwerking. Vanaf 2002 is zij een eigen praktijk kinderergotherapie begonnen in West-Friesland.

Theone Kampstra is vanaf 2005 een multidisciplinaire samenwerking gestart in regio West-Friesland. Er is bewust gekozen om een samenwerking aan te gaan met de volgende disciplines: (ortho)pedagogiek/(GZ-)psychologie, fysiotherapie, ergotherapie, vaktherapie en ouderbegeleiding.

Naast Kinderpraktijk Theone heeft zij samen met kinderfysiotherapeut Wies Spaan in 2013 Kenniscentrum SIEM opgericht. Bij Kenniscentrum SIEM worden allerlei cursussen georganiseerd voor professionals die met kinderen werken. De basis ligt vooral in de sensorische informatieverwerking.

Theone Kampstra is sinds 2000 actief betrokken bij het beroep Kinderergotherapie en staat ingeschreven in het Kwaliteitsregister voor Paramedici. Ze heeft de afgelopen jaren verschillende artikelen geschreven.

Onze speerpunten zijn:

Deskundig
Hulp op maat
Oplossingsgericht
Positief
Samenwerking
Brede Blik