Therapie sensorische informatieverwerking

Hoogsensitiviteit of gevoeligheid voor prikkels wordt regelmatig genoemd door ouders als ze aangeven wat er aan de hand is met hun kind. De kinderen die dit hebben, kunnen een probleem hebben in de sensorische informatieverwerking.

Therapie gericht op de sensorische informatieverwerking wordt bij Kinderpraktijk Theone gegeven door de ergotherapeuten en fysiotherapeuten. Zij hebben allemaal de post-HBO opleiding sensorische informatieverwerking gevolgd.

Sensorisch betekent zintuiglijk. Zintuigen die iedereen kent zijn de ogen, de oren, de neus, de mond en de huid. Maar we hebben ook ‘verborgen zintuigen’, zoals het evenwichtsorgaan en het gevoel uit de spieren en gewrichten. Via deze zintuigen krijgen we informatie van zowel buiten als binnenin ons lichaam. Deze informatie hebben we nodig om goed te kunnen functioneren in het dagelijkse leven.

De informatie vanuit onze zintuigen wordt verwerkt in onze hersenen. Zo weten we wat er gebeurt en hoe we daar adequaat op moeten reageren. Soms komen prikkels sterker binnen of juist minder sterk. Het kind neemt de informatie vanuit de zintuigen dan anders waar en reageert daardoor ook anders op de omgeving. Er is sprake van een probleem in de sensorische informatieverwerking.

Problemen in de sensorische informatieverwerking komen in allerlei gradaties voor, van heel licht tot zwaar, en zijn per kind verschillend. Ook kunnen deze problemen voorkomen naast bijv. AD(H)D, stoornis in het autistisch spectrum, DCD of spraak/taalproblemen.

Onze therapeuten die gespecialiseerd zijn in de sensorische informatieverwerking zijn: Theone Kampstra, Sandra Bos, Desirée Veenis, Miranda Botman en Marlou Schoen.

Onze speerpunten zijn:

Deskundig
Hulp op maat
Oplossingsgericht
Positief
Samenwerking
Brede Blik