Training Do it Yourself

Bij de training Do it Yourself leren jongeren zichzelf op speelse wijze beter kennen. Ze ontdekken hoe ze zich voelen, zich uiten en waar ze goed in zijn. Het doel is om uiteindelijk een rugzak met vaardigheden en ervaringen te hebben zodat jongeren veerkrachtig en flexibel met lastige situaties om kunnen gaan.

In de training (min 4, max 8 deelnemers) in de leeftijd 10-12 jaar, 12-14 of 14-16 jaar komen we gemiddeld 8-10 keer bij elkaar. Vooraf vindt er een kennismakingsgesprek plaats met de jongere en de ouder(s)/verzorgers.

Deze training is bedoeld voor jongeren die last hebben van:
-een negatief zelfbeeld,
– moeite hebben in sociale interactie,
– onzekerheid, of
– piekeren.

In de training wordt er gewerkt met verschillende spelvormen, waaronder drama en rollenspel vanuit de vaktherapie en oefeningen vanuit ACT, ook wel acceptance and commitment therapy genoemd. Drama en rollenspel helpt om te oefenen met ander gedrag op een veilige en speelse manier. ACT helpt om op zoek te gaan naar je eigen koers, te zien wat je hobbels zijn en te leren hoe je anders om kan gaan met je gedachten en gevoelens.

Aanmelden kan door onderstaand formulier in te vullen:

Onze speerpunten zijn:

Deskundig
Hulp op maat
Oplossingsgericht
Positief
Samenwerking
Brede Blik