Uitsluitingscriteria

Kinderpraktijk Theone biedt therapieën voor kinderen en jongeren, waarbij eveneens ondersteuning mogelijk is aan de ouders. Kinderpraktijk Theone is in bepaalde hulpvragen niet gespecialiseerd en kan hierin niet de juiste professionele hulp bieden. De uitsluitingscriteria zijn:

– langdurige therapie, denk aan langer dan een jaar, waarbij het gaat om hardnekkige problematiek van het kind/de jongere;
– ambulante begeleiding op locatie voor een kind/de jongere;
– diagnostiek volgens DSM-V;
– behandeling van jongeren met suïcidaal gedrag en/of automutilatie;
– werken aan opvoedingsvaardigheden van ouders met een beperking of eigen problematiek;
– complexe scheidingsproblematiek (denk aan een vechtscheiding, of waarbij ouders niet met elkaar communiceren);
– complexe gezinssituaties, denk aan pleeggezinnen of als er sprake is van een ondertoezichtstelling;
– specifieke begeleiding gericht alleen op de hoogbegaafdheid van uw kind;
– als 1 ouder geen toestemming verleend.

 

Onze speerpunten zijn:

Deskundig
Hulp op maat
Oplossingsgericht
Positief
Samenwerking
Brede Blik