Vergoeding

Kinderpraktijk Theone heeft voor de jeugdzorg een raamovereenkomst met de 7 Westfriese gemeenten. Behandelingen vanuit de jeugdzorg worden hierdoor vergoed door deze gemeenten.

Kinderpraktijk Theone heeft voor de paramedische beroepen ergotherapie, fysiotherapie en logopedie met alle zorgverzekeraars een contract. Deze behandelingen worden dus vergoed door de zorgverzekeraars.

Voor hulpvragen die liggen op het onderwijsgebied en in de school kan op maat met de betreffende school of het samenwerkingsverband Passend Onderwijs West-Friesland bekeken worden wat zij hierin kunnen vergoeden.

Onze speerpunten zijn:

Deskundig
Hulp op maat
Oplossingsgericht
Positief
Samenwerking
Brede Blik