Visie

2021-2026

Kinderpraktijk Theone werkt interdisciplinair, dat wil zeggen dat het kind/de jongere of het gezin vanuit een bredere blik wordt bekeken en behandeld als dit nodig mocht zijn. Dit kan, doordat er paramedici (fysiotherapeuten, logopedisten en ergotherapeuten) en psychosociaal therapeuten (psychologen, vaktherapeuten en pedagogen) bij Kinderpraktijk Theone werken. 

Om hieraan te werken zijn de volgende 4 hoofddoelen geformuleerd:

  • Kinderpraktijk Theone bekijkt en behandelt een hulpvraag breed vanuit een paramedische en sociaal-emotionele blik.
  • Kinderpraktijk Theone ziet het gezinssysteem als onderdeel van de behandeling.
  • Kinderpraktijk Theone staat voor zorgvuldigheid en deskundigheid.
  • Kinderpraktijk Theone heeft een locatie (breedste zin van het woord), waarin de visie tot zijn recht komt. Deze nieuwe locatie is gerealiseerd in september 2022 en straat huiselijkheid en rust uit.

Onze speerpunten zijn:

Deskundig
Hulp op maat
Oplossingsgericht
Positief
Samenwerking
Brede Blik