Samen staan we steviger

Deze weerbaarheidstraining is voor kinderen van 8 tot 12 jaar. In deze weerbaarheidstraining leer je bepaalde sociale vaardigheden, zoals:
– opkomen voor jezelf en voor wat jij echt belangrijk vindt en
– vriendschappelijk en met respect met anderen omgaan.

Het is een psycho-fysieke training; dat wil zeggen dat zowel je lichaam als je gedachten en gevoelens worden getraind. Kinderen leren door te ervaren, zonder na te denken over wat goed of fout is. De thema’s en doelstellingen van het programma worden aangeboden met behulp van lichamelijke oefeningen, stoei- en rollenspellen. De technieken worden echt in het lichaam en gedrag opgenomen. Zo gaat het leren niet alleen snel, maar het heeft ook een diepgaand effect. En bovenal: het is vooral leuk om te doen!

Deze weerbaarheidstraining wordt gegeven aan kinderen die de volgende sociaal-emotionele problemen ervaren:

  • Weinig zelfvertrouwen hebben
  • Moeilijk ‘nee’ kunnen zeggen
  • Snel boos worden
  • Gepest worden of zelf iemand pesten
  • Moeilijk met andere kinderen/klasgenootjes kunnen omgaan (werken/spelen/leven)

Deze groepstraining is een onderdeel van de hulp die we bieden, naast de groepstraining wordt, indien het passend is, ouderbegeleiding of individuele begeleiding geboden. Voorafgaand aan een behandeltraject wordt een intakegesprek gepland om de hulpvraag in kaart te brengen en doelen te stellen. Wanneer u uw kind wilt aanmelden is een verwijzing van de huisarts of een perspectiefplan vanuit gemeente nodig. Wilt u de training zelf bekostigen dan zijn de kosten EUR 295,-.

Tijd: donderdagen van 15:30 tot 16:30.
Data: 4 april, 11 april, 18 april, 25 april, 16 mei, 23 mei, 30 mei en 6 juni 2024.
Locatie: Basisschool Dynamis in Hoorn.

Aanmelden kan door onderstaand formulier in te vullen:

Onze speerpunten zijn:

Deskundig
Hulp op maat
Oplossingsgericht
Positief
Samenwerking
Brede Blik