Wet Passend Onderwijs

Vanaf 1 augustus 2014 is de Wet Passend Onderwijs van kracht. Scholen hebben sindsdien een zorgplicht. Alle leerlingen moeten een plek krijgen op een school die past bij hun kwaliteiten en hun mogelijkheden. Dit is het uitgangspunt van passend onderwijs. Doel is om elk kind uit te dagen het beste uit zichzelf te halen.

Leerkrachten maken een juist onderwijsklimaat mogelijk, waar allerlei soorten kinderen met plezier kunnen leren. Helaas is dit niet voor elke leerling gemakkelijk. Sommige leerlingen hebben een stoornis waardoor dit wordt bemoeilijkt. Denk aan een kind dat blind is, syndroom van Down heeft of een vorm van autisme. Er zijn ook kinderen die geen diagnose hebben, maar toch niet met alles goed mee kunnen doen.

Indien een kind zorg nodig heeft op school wordt in overleg met ouder(s), leerkracht en intern begeleider gekeken naar hoe deze zorg vorm kan krijgen op school. Oudere kinderen worden ook betrokken bij dit proces. Daarnaast bestaan op school ondersteuningsteams, waar een beroep op gedaan kan worden. Bij bepaalde hulpvragen is het zinvol om externe expertise in te roepen.

Hulp die wij regelmatig bieden aan scholen bestaat bijvoorbeeld uit het verbeteren van: de werkhouding, het schrijven, het bewegen, de communicatie, het contact maken met andere kinderen en het zelfvertrouwen. Afhankelijk van de vraag kan de school de expertise  inschakelen van onze:

  • GZ-psycholoog,
  • (ortho)pedagoog,
  • kindertherapeut,
  • ergotherapeut,
  • logopedist en
  • fysiotherapeut.

Wij kijken met de leerkracht en het kind wat er nodig is en komen met praktische handvatten. Hierdoor ontdekt het kind al snel dat iets wel lukt. Samen brengen we goed in kaart wat de oorzaak is van een probleem en bepalen wat er nodig is. Door de leerkracht te betrekken bij dit proces wordt het echt hun plan. We merken dat leerkrachten onze adviezen niet ervaren als een extra belasting, maar dat het hem juist verder helpt. Hij kan effectief hulp bieden, waardoor het kind daarna zelf aan de slag kan.

Wij bieden tevens cursussen en lezingen voor leerkrachten over verschillende onderwerpen: werkhouding, schrijven, mediawijsheid en pesten. Daarnaast geven wij groepstrainingen aan kinderen op het gebied van sociale vaardigheden, faalangst, de overgang naar de middelbare school en bewegen.

Op verschillende scholen hebben wij op verzoek lezingen gegeven voor ouders met de onderwerpen: positief opvoeden, prikkelverwerking, rouwverwerking, pesten en complimenten geven.

Kortom, binnen Kinderpraktijk Theone zijn veel ingrediënten aanwezig om samen met de scholen van het Passend Onderwijs een succes te maken.

 

Financiering

Kinderen die op een school extra zorg nodig hebben, kunnen deze zorg krijgen vanuit Kinderpraktijk Theone. Individuele zorg als het gaat om motorische problemen of communicatieve problemen worden (deels) vergoed vanuit de zorgverzekeraar. Jeugdzorg hulpvragen worden vergoed vanuit de gemeente, aangezien Kinderpraktijk Theone een contract heeft met de 7 Westfriese gemeenten. Daarnaast kan de school voor een leerling kiezen voor zorg op maat op school. Er zijn reeds scholen die deze zorg zelf inkopen bij Kinderpraktijk Theone.

In de meeste gevallen betekent dit dat een groot gedeelte wordt vergoed vanuit de gemeente en een klein gedeelte vanuit Passend Onderwijs.

 

Als het gaat om advisering aan de leerkrachten, groepstrainingen op school voor kinderen, cursussen voor leerkrachten en lezingen aan ouders op school, dan wordt dit momenteel gefinancierd vanuit het schoolbudget.

Onze speerpunten zijn:

Deskundig
Hulp op maat
Oplossingsgericht
Positief
Samenwerking
Brede Blik