Aanbod

Kinderpraktijk Theone biedt onderzoek, individuele therapieën voor het kind, ouderbegeleiding, trainingen en lezingen. Hieronder leest u meer over het gehele aanbod van Kinderpraktijk Theone. Tijdens het intakegesprek wordt samen met u gekeken welk aanbod passend is voor uw kind. Vanaf 1 januari 2020 gaan de 7 Westfriese gemeenten over op resultaatbekostiging. Dit betekent dat trainingen vanaf dan vergoed kunnen worden vanuit de gemeente. Kinderpraktijk Theone gaat eerst bekijken hoe deze nieuwe bekostigingssystematiek gaat werken. Om deze reden staan er voor nu nog geen trainingen gepland.