Aanbod

Kinderpraktijk Theone biedt onderzoek/observatie, individuele therapieën voor het kind, ouderbegeleiding, trainingen aan groepen kinderen en lezingen. Deze interventies zijn gericht om jullie en jullie kind verder te helpen bij vragen over:
– reguleren van emoties,
– omgaan met angstgevoelens,
– sociale vaardigheden,
– spraak en taal,
– bewegen,
– spelen,
– dagelijkse activiteiten als slapen en eten,
– schoolse vaardigheden als schrijven of werkje uitvoeren.

Tijdens het intakegesprek wordt samen met jullie gekeken welk aanbod passend is voor uw kind. Therapieën en bepaalde trainingen worden vergoed vanuit de zorgverzekeraar of de 7 Westfriese gemeenten. Omdat sommige problemen van kinderen niet te behandelen zijn vanuit 1 discipline, heeft Kinderpraktijk Theone verschillende disciplines onder haar dak.

Kinderpraktijk Theone verzorgt ook lezingen en workshops over verschillende onderwerpen. Mocht u hierover een vraag hebben, stuur dan een mail naar info@kinderpraktijktheone.nl.

Verschillende kinderen hebben last van de prikkels van hun omgeving of van binnenuit. Ze reageren gevoelig op geluiden of op kleding. Andere kinderen lijken onvoldoende te reageren op prikkels. Zij stoten zich of vallen veel. Deze kinderen lijken afwezig en niet te horen wat je zegt. We hebben verschillende therapeuten die gespecialiseerd zijn in de sensorische informatieverwerking. Sensorisch betekent zintuiglijk. Via onze zintuigen komen prikkels vanuit de omgeving en vanuit ons lichaam binnen. Deze verwerken we met onze hersenen en we reageren op deze prikkels. Dit proces heet sensorische informatieverwerking (SI). Wij stellen door middel van observaties en interviews een SI-profiel op en geven adviezen aan de ouders en andere betrokkenen, zodat zij het kind beter kunnen begeleiden qua prikkelverwerking. 

Onze speerpunten zijn:

Deskundig
Hulp op maat
Oplossingsgericht
Positief
Samenwerking
Brede Blik