Trainingen

Vanaf 1 januari 2020 zijn de 7 Westfriese gemeenten over gegaan op resultaatbekostiging. Dit maakt dat Kinderpraktijk Theone ervoor heeft gekozen om de groepstrainingen een onderdeel te laten vormen van de behandeling van kinderen met sociaal-emotionele problemen. Kinderen leren van elkaar. Door een groepstraining ontdekken ze ook dat ze niet de enigen zijn. De trainingen worden op maat gemaakt. Om deze reden kunnen ouders niet meer inschrijven alleen voor een training en worden er op de website geen data weergegeven wanneer een training start. Mocht u als ouders de wens hebben dat uw kind deelneemt aan een training, spreek dit dan uit tijdens het intakegesprek.

Hieronder staan trainingen die vanuit Kinderpraktijk Theone gegeven kunnen worden, als onderdeel van de behandeling van uw kind.

Onze speerpunten zijn:

Deskundig
Hulp op maat
Oplossingsgericht
Positief
Samenwerking
Brede Blik