Trainingen

Kinderen leren veel van andere kinderen. Ze zien waar andere kinderen goed in zijn, maar ook waar andere kinderen moeite mee hebben. Ze kunnen zien hoe een ander kind iets oplost. In een groep doen ze ook activiteiten samen, waardoor ze leren om iets samen op te lossen of om elkaar te steunen of te helpen. Ze staan er niet alleen voor en dat is een krachtig element in een groepstraining. Om deze reden verzorgt Kinderpraktijk Theone naast individuele therapieën groepstrainingen. In deze groepstraining werkt een kind aan zijn of haar eigen individuele doelen. Deze liggen op emotioneel gebied en op sociale vaardigheden.

De volgende trainingen starten bij Kinderpraktijk Theone na de zomervakantie.

 

Onze speerpunten zijn:

Deskundig
Hulp op maat
Oplossingsgericht
Positief
Samenwerking
Brede Blik