Vergoeding

Kinderpraktijk Theone kent verschillende klanten:
– gemeenten,
– zorgverzekeraars,
– scholen,
– ouders.

Kinderpraktijk Theone heeft een contract met de 7 Westfriese gemeenten als het gaat om de geestelijke gezondheidszorg voor jeugdigen (jeugd-GGZ). De hulp aan het kind, de jongere in de leeftijd van 0 tot 18 jaar door Kinderpraktijk Theone wordt, als het gaat om een jeugdzorg hulpvraag, vergoed door de gemeente volgens de nieuwe jeugdwet.
De (huis)arts of gebieds/wijkteam medewerker van uw gemeente indiceert deze zorg en zal een verwijzing of beschikking afgeven, voordat u voor vergoeding van deze zorg in aanmerking komt.

Hulpvragen voor het individuele kind rondom het dagelijks bewegen, de zelfredzaamheid en de communicatie worden vergoed vanuit de basisverzekering van de zorgverzekering (resp. fysiotherapie, ergotherapie en logopedie). Kinderpraktijk Theone heeft met alle zorgverzekeraars een contract.
De (huis)arts indiceert deze zorg en zal een verwijzing afgeven, voordat u voor vergoeding van deze zorg in aanmerking komt.

Scholen hebben een budget voor nascholing leerkrachten en een budget voor Passend Onderwijs. Momenteel wordt Kinderpraktijk Theone ingehuurd als het gaat om scholing aan leerkrachten, lezing aan ouders, externe expertise voor een kind, schrijfadviezen voor in de klas en groepstrainingen. Scholen kunnen hiervoor contact opnemen met Kinderpraktijk Theone. Vervolgens wordt in een gesprek in kaart gebracht wat de school wenst en wordt een product op maat afgesproken.

Ondanks de verschillende financieringsvormen die bij Kinderpraktijk Theone mogelijk zijn, kan het voorkomen dat de ondersteuning niet (volledig) vergoed wordt door de gemeente, zorgverzekeraar of school. In overleg met ouders wordt dan een financieringsplan op maat gemaakt, waarbij door gebruik te maken van de verschillende financieringsvormen de behandeling in veel gevallen goedkoper uitvalt dan bij een praktijk die enkel 1 van deze financieringsvormen hanteert.

Daarnaast is het mogelijk dat u zelf de therapie betaald. Kijk hier voor de actuele tarieven.

Onze speerpunten zijn:

Deskundig
Hulp op maat
Oplossingsgericht
Positief
Samenwerking
Brede Blik